دنیای خون اشامی من آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراء طبیعی، این انعکاس سایهٔ روح که در حالت اغماء و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می‌کند کسی پی خواهد برد؟ tag:http://punching-in-dreams.mihanblog.com 2018-06-20T13:48:07+01:00 mihanblog.com جاودانه 2017-07-03T23:00:50+01:00 2017-07-03T23:00:50+01:00 tag:http://punching-in-dreams.mihanblog.com/post/13 ٠•●☽✨ÐÌÄñÄ✨☾●•٠  ماورای رویاهای سرخ سرخ سرخ سست و لرزان  چند بار دیگه باید این فشار خفقان آور رو تحمل کنیم؟  احساساتی که جایی برای رفتن ندارن منو بیدار میکنن خنده های معصومت گم شده در بی رحمیمیدونم که ما دیگه بهم نمیرسیم با اینکه زخمای نامرئی قلبمو ذره ذره میخورهحتی الانم که توی تاریکی هستم فکر تو از سرم بیرون نمیره به دنیای من خوش اومدی

 ماورای رویاهای سرخ سرخ سرخ سست و لرزان

 چند بار دیگه باید این فشار خفقان آور رو تحمل کنیم؟

 احساساتی که جایی برای رفتن ندارن منو بیدار میکنن

 خنده های معصومت گم شده در بی رحمی

میدونم که ما دیگه بهم نمیرسیم

 با اینکه زخمای نامرئی قلبمو ذره ذره میخوره

حتی الانم که توی تاریکی هستم

 فکر تو از سرم بیرون نمیره به دنیای من خوش اومدی
قالب تعویض شد

به صفحات جانبی یه مورد اضافه شد

نظرسنجی جدید گذاشته شد

]]>