تبلیغات
دنیای خون اشامی من - 2-ترجمه اهنگ وب

اینم متن و ترجمه اهنگ وب


Adam-Lambert-Underground

نتیجه تصویری برای ‪Adam-Lambert-‬‏


When you’re gone

وقتی تو رفتی

 When you’re gone, it’s like I’m in one second in time

 وقتی تو رفتی، مثل اینه که من در یک لحظه از زمان

 I’m frozen

منجمد شدم

 When you’re gone

 وقتی تو رفتی

 When you’re gone, it’s like I lost one half of my mind

 وقتی تو رفتی، مثل اینه که من نیمی از ذهنم رو گم کردم

 Stolen

 دزدیده شده
[Pre-Chorus]

Cause nobody feels you like I do

چون هیچکس مثل من تورو حس نمیکنه

 Nobody kills me like you do

 چون هیچ کس مثل تو منو نمیکشه

 Nothing I take can ever cut through

 هیچ کدوم مشکلاتمنو نمیتونم حل کنم (بدونِ تو)

 I’m in trouble

من تو دردسرم

 I look at myself and I don’t know

 به خودم نگاه میکنم و نمیدونم که

 How I’m stuck to you like velcro

چطور مثلِ یه چِفت (دکمه ی لباس) به تو چسبیدم

 Can’t rip you off and go solo

 نمیتونم ازت دست بکشم و تنهایی ادامه بدم

 I’m in trouble

تو دردسر افتادم
[Chorus x2:]

I’m hooked on how you made

موندم تو این که تو چطور منو

 Me hooked, I’m gonna say it straight

وابسته ی خودت کردی،میخوام صریح بگم که

 I want you, I need you

میخوامت،بهت نیاز دارم

 I want you to take me underground

میخوام که منو ببری زیرِ زمین

 I’m hooked; I can’t cut you off

من وابستتم،نمیتونم ازت دست بکشم

In my blood; I’m gonna say it now

تو خونم،میخوام اینو بگم الان

 I want you, I need you

 میخوامت،بهت نیاز دارم

I want you to take me underground

میخوام که منو ببری زیرِ زمین
[Verse 2] When you go

وقتی که میری

 When you go, it’s like I put my life on the line

وقتی که میری، انگار که زندگیمو میبازم (زندگیمو به سمت مرگ میکشونم)

 It’s over

 تمومه

 When you go

 وقتی که میری

 When you go, I’m tripping but I’m pretending I’m fine

 وقتی که میری،زمین میخورم اما وانمود میکنم که حالم خوبه

 So dumb

خیلی احمقانه
[Pre-Chorus]
[Chorus x2]
You got me hooked on you

منو به خودت وابسته کردی

 Now I’m in trouble

حالا تو دردرسر افتادم

 Trouble, trouble, yeah

دردسر، دردسر، آره
[Chorus x2]